فروش همبرگر شتر در دبی ! (+تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
فروش همبرگر شتر در دبی ! (+تصاویر)
 
به گزارش تک ناز  رستوران " بی بی اف " در دبی همبرگر گوشت شتر را در اختیار مشتریانش قرار می دهد.
فروش همبرگر شتر در دبی ! (+تصاویر)
فروش همبرگر شتر در دبی ! (+تصاویر)
فروش همبرگر شتر در دبی ! (+تصاویر)
فروش همبرگر شتر در دبی ! (+تصاویر)
فروش همبرگر شتر در دبی ! (+تصاویر)
فروش همبرگر شتر در دبی ! (+تصاویر)