فروش هوای تمیز در چین !! (+ تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
فروش هوای تمیز در چین !! (+ تصاویر)
 
هوای آلوده خیابان های پکن باعث شده است که یک کارآفرین چینی با با فروش قوطیهای هوای تازه سود خوبی به دست ﺁورد.
 
ﺁقای Chenکه فروش هوای قوطی را از سپتامبر 2012 شروع کرده پیش بینی کرده است فروش این محصول در سال نخست به بیش از صد میلیون برسد.
 
Chen Guangbiao  توانسته با فروش هوای تازه بسته بندی در قوطی های نوشیدنی و با طعم های مختلف در ﺁمدی حدود 740 میلیون دلار کسب کند. هر کدام از این قوطی ها 5 یوان (80 سنت)است و جالب اینجاست که در طعم های مختلفی فروخته می شوند.
 
فروش هوای تمیز در چین !! (+ تصاویر)
ﺁقای Chen که فروش هوای قوطی را از سپتامبر 2012 شروع کرده پیش بینی کرده است فروش این محصول در سال نخست به بیش از صد میلیون برسد. او همچنین می گوید چنانچه ما مراقبت از محیط زیست را ﺁغاز نکنیم تا 20 یا 30 سال ﺁینده فرزندان و نوه های ما باید ماسک بزنند و با خودشان کپسول ﺍﻜﺴیژن حمل کنند.
 
فروش هوای تمیز در چین !! (+ تصاویر)
ﺁلودگی هوا در روز های اخیر در پکن بسیار زیاد شده به طوریکه این آلودگی30 تا  45 بار بالاتر از سطح ایمنی گزارش شده و حتی دولت مجبور به تعطیل کردن برخی کارخانه ها شده است.
 
 
منبع : بازتاب زندگی