فرو رفتن مداد ۱۰ سانتی در چشم این دختر ! (+ عکس)

مجموعه : مجله خبری
فرو رفتن مداد ۱۰ سانتی در چشم این دختر ! (+ عکس)
 
دختری خوش شانس که با وجود فرو رفتن مدادی ده سانتی متری در چشمش زنده ماند.
اولیویا اسمیت نام دختر دو ساله ای اهل نیو بوستن است. دختری بسیار خوش شانس که از حادثه تلخی جان سالم به در برد. وقتی الیویای کوچولو تنها ۱۹ ماه داشت مدادی از طریق چشم او مستقیم وارد مغزش شد که البته خوشبختانه بدون هیچ آسیب جدی بیرون کشیده شد.
این دختر کوچک روی مبلی که در حال منزل خانواده ی اسمیت قرار داشت مشغول بازی بود. زیر مبل کتاب ها و مدادهای رنگی زیادی ریخته شده بود.
اولویای کوچولو از روی مبل زمین می خورد و یکی از مدادهای رنگی توی گودی چشم راست او فرو می رود. وقتی مادر اولیویا ( سوزی اسمیت) به اتاق باز می گردد نوک مداد را در چشم او می بیند ولی متوجه بزرگی مداد نمی شود و فکر می کند مداد شکسته و تنها قسمت کوچکی در چشم قرار دارد.
 
فرو رفتن مداد ۱۰ سانتی در چشم این دختر ! (+ عکس)

وقتی اولیویای کوچک را به بیمارستان منطقل می کنند با عکسهای پزشکی مشخص می شود که این مداد حدود ۱۰ سانت طول دارد که از همان بیمارستان کوچک دختر خوش شانس را با هلیکوپتر به بیمارستان کودکان بوستن منطقل می کنند.

یک تیم پزشکی ۵۰ نفره روی عمل اولیویا کار کردند تا میلیمتر میلیمتر مداد را بیرون کشیدند بدون اینکه آسیبی به دخترک وارد شود.