تبلیغات

فضا را از نزدیک ببینید و لمس کنید (عکس)

فضا را از نزدیک ببینید و لمس کنید (عکس)

عکس جالب از لمس و دیدن فضا از نزدیک

 

لمس و دیدن فضا از نزدیک چیزی شبیه به یک رویا می باشد. اما با این وسیله جالب این رویا تبدیل به حقیقت می شود.

 

چرا برای دوستتان یک ستاره بخرید وقتی می توانید کل کهکشان را برای او بفرستید؟ بله درست شنیدید، با ایده جدید یک فروشگاه ژاپنی، شما می توانید یک پاکت حاوی کل کهکشان را برای دوستانتان ارسال کنید.

 

قیمت هر بسته 5 تایی این پاکت ها 95 دلار است و هریک از آن ها حاوی تصاویر نجومی از آسمان شب پرستاره است که به دوستانتان اجازه می دهد تنها با نگاه کردن به داخل پاکت، به کهکشان خیره شوند.

فضا را از نزدیک ببینید و لمس کنید (عکس)

فضا

فضا را از نزدیک ببینید و لمس کنید (عکس)

عکس فضا

فضا را از نزدیک ببینید و لمس کنید (عکس)

عکس های فضایی

 

تبلیغات