فقط عشق کافی نیست + عکس

مجموعه : عاشقانه
فقط عشق کافی نیست + عکس

 

تو که باشی بس است

مگر من جز نفس چه میخواهم !؟

 

 

فقط عشق کافی نیست …

 

چه بسیار  عشق هایی که پسند تو است ولی به صلاحت نیست

 

پس با عقلت ببین

فقط عشق کافی نیست + عکس

عشق نوشت

تو که باشی بس است

مگر من جز نفس چه میخواهم !؟

 

 

برچسب‌ها: