فوتبال در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا (+عکس)

فوتبال در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا (+عکس)
در یک دیدار فوتبال میان تیم‌های باشگاهی جی اس پون سوئیس (قرمز پوش) و مورز‌ین فرانسه (سفید پوش) در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا در میان رشته کوه‌های آلپ برگزار شد.
فوتبال در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا

فوتبال در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا (+عکس)

فوتبال در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا

فوتبال در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا (+عکس)