فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

یك هنرمند عكاسی با قراردادن چهره بازیگران مطرح سینما روی بدنه شخصیت های قرون وسطی آثار هنری نقاشی ، فوتوشاپهای زیبایی خلق كرده است.

بینسیو دل تورو

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

برد پیت

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

بروس ویلیس

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

كریستین بیل

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

دنیل كریگ

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

شاون كانری

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

الویس پریسلی

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

جود لاو

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

میشل فایفر

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

رابرت پتینسون

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

رابین ویلیامز

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

سیلوستر استالونه

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

داستین هافمن

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

جانی دپ

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

كوین بیكن

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

ناتالی پورتمن

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

نیكل كیدمن

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

سلما هایك

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

نیكلاس كیج

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر

 

ال پاچینو

فوتوشاپ زیبا از چهره بازیگران سینما + تصاویر