قاچاقچیان بدشانس مکزیکی با ابتکاری جالب !+ تصاویر

مجموعه : مجله خبری
قاچاقچیان بدشانس مکزیکی با ابتکاری جالب !+ تصاویر

گروهی از قاچاقچیان مکزیکی که قصد داشتند با روش عجیب از مرز آمریکا و مکزیک عبور کنند در میانه راه و روی هوا! ناکام ماندند و پا به فرار گذاشتند.

این عده با استفاده از نردبان تاشو قصد داشتند ماشین خود را از روی حصار مرزی عبور دهند و تا حدودی هم در کار خود موفق بودند اما محاسباتشان درست از کار در نیامد و وقتی به بالای حصار رسیدند کف ماشین به نقطه میانی نردبان گیر کرد و آن‌ها میان زمین و آسمان معلق شدند.

تلاش آن‌ها برای رهایی از این وضع سودی نداشت و ناچار دست به فرار زدند و پلیس ماشین آن‌ها را رها شده بر فراز حصار پیدا کرد.

قاچاقچیان بدشانس مکزیکی با ابتکاری جالب !+ تصاویر

قاچاقچیان بدشانس مکزیکی با ابتکاری جالب !+ تصاویر

قاچاقچیان بدشانس مکزیکی با ابتکاری جالب !+ تصاویر

قاچاقچیان بدشانس مکزیکی با ابتکاری جالب !+ تصاویر