قتل دوست بخاطر تجاوز به خواهرش

مجموعه : اخبار حوادث
قتل دوست بخاطر تجاوز به خواهرش

اعتراف به قتل دوست بخاطر تجاوز به خواهرش

 

با تماس فردی برای کمک با پلیس و وارد شدن پلیس به صحنه جرم و دیدن شرایط نامناسب ادامه مطالب را در سایت تکناز مطالعه نمایید مردادماه سال ٨٨ مرد جوانی با پلیس ١١٠ تماس گرفت و به آنها خبر داد دوستش را با ضربه چاقو در خانه شان، واقع در خیابان نبرد کشته است.

 

پس از حضور پلیس در محل وقوع حادثه و تحقیقات اولیه، هادی که خودش با پلیس آگاهی و اورژانس تماس گرفته بود، اعتراف کرد با چاقو به فرهاد دوستش حمله کرده است.

 

به گزارش تکناز:با توجه به اینکه لحظاتی پس از حضور مأموران پلیس هادی به قتل اعتراف کرده بود، پلیس او را بازداشت کرد.او ماجرا را این گونه برای بازپرس تعریف کرد:من فرهاد را می شناختم. او دوست صمیمی من بود. ما بیشتر اوقات با هم بودیم. آن روز من به عروسی یکی از آشناهایمان دعوت شده بودم.

 

لباس هایم را پوشیدم و سوار موتورم شدم تا به تالار عروسی بروم. نزدیک تالار عروسی یاد فرهاد افتادم و به خودم گفتم ای کاش فرهاد را هم با خودم می آوردم. همان جا بود که تصمیم گرفتم برگردم و فرهاد را هم با خودم ببرم. فرهاد را پیدا نکردم. موبایلم هم شارژ نداشت تا با او تماس بگیرم.

 

در میان راه پسرعمویش را دیدم، گفت فرهاد را دیده که به سمت خانه ما می رفته است. باسرعت خودم را به خانه رساندم. خواهرم در را باز کرد، ناگهان چشمم به کفش های فرهاد افتاد. داخل خانه رفتم و تمام اتاق ها را گشتم، اما او را پیدا نکردم. تنها جایی که باقی مانده بود، انباری داخل حیاط بود.

 

آنجا رفتم و فرهاد را در شرایط نامناسب و بی شرمانه ای دیدم. اول خواستم خواهرم را بکشم که فرهاد به من گفت خواهرت هیچ نقشی در این ماجرا نداشته است. دسته کلیدی را به من نشان داد و گفت:«این را از خورجین موتور برداشتم و یواشکی به اینجا آمدم».

قتل دوست بخاطر تجاوز به خواهرش

مرگ عاقبت تلخ خیانت به دوست

 

متهم گفت:من می دانستم که فرهاد خواهرم را دوست دارد و حتی نسبت به رابطه آنها شک هم کرده بودم، اما هرگز فکر نمی کردم او بخواهد من و خانواده ام را بی آبرو کند. ما دوستان خیلی خوبی برای هم بودیم و اگر فرهاد از خواهرم به صورت جدی خواستگاری می کرد،

 

من طرف او را می گرفتم و با این ازدواج موافقت می کردم اما او این موضوع را واضح و رسمی مطرح نکرده بود. وقتی آن روز وارد خانه شدم و او را در خانه خودمان دیدم، خیلی عصبی شدم. فکر می کردم خواهرم هم مقصر است

 

اما وقتی فرهاد گفت این طور نیست، نسبت به خواهرم کمی آرام شدم. از فرهاد پرسیدم چرا این کار را کرده است، او گفت:می خواستم شما را در عمل انجام شده قرار بدهم تا بتوانم با خواهرت ازدواج کنم.

 

عصبانی بودم. می خواستم فرهاد را بترسانم، چاقویی برداشتم تا ضربه ای به سرش بزنم، فرهاد خودش را عقب کشید و ضربه روی گردنش نشست. البته قصدم کشتن فرهاد هم نبود و فقط می خواستم طوری عصبانیتم را به او نشان دهم و بگویم که از کارش خیلی ناراحت شده ام.

هادی در ادامه گفت:من خوشبختی خواهرم را می خواستم، فرهاد را هم دوست داشتم و اگر مطمئن بودم که او واقعا خواهرم را می خواهد، شرایطی فراهم می کردم که آنها با هم ازدواج کنند، اما فرهاد مشکل داشت.

 

او به لحاظ مالی نمی توانست یک خانواده را اداره کند و همین من را نسبت به خوشبختی خواهرم دچار تردید می کرد. یک بار که او این موضوع را مطرح کرد، به او گفتم هر زمان توانستی یک خانواده را اداره کنی، آن زمان اجازه این وصلت را می دهم.

 

به این ترتیب با توجه به اعترافات فرهاد و سایر مدارک موجود در پرونده و شکایت اولیای دم، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. پرونده روند قانونی خود را طی می کرد که سال ٩١ پدر مقتول فوت کرد.

 

بر اساس قانون، باید اولیای دم این مرد که فرزندانش هستند به عنوان وارث او درباره هادی تصمیم بگیرند و درخواست خود را مبنی بر گذشت یا قصاص به دادگاه اعلام کنند، اما تاکنون درخواستی در این خصوص به دادگاه ارائه نشده است.

 

هفته گذشته دوباره جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. بعد از انجام تشریفات قانونی، هادی در برابر قضات قرار گرفت و بار دیگر اتفاقات روز حادثه را شرح داد. او در ادامه اظهار پشیمانی کرد و گفت:از کاری که کرده ام پشیمانم و می خواهم اشتباهاتم را جبران کنم. وقتی نوجوان بودم، پدرم را از دست دادم، درسم را رها کردم و مشغول به کار شدم.

 

تا به امروز مادرم را بسیار اذیت کرده ام، دیگر نمی توانم گریه هایش را تحمل کنم، من باعث بدبختی خانواده ام شده ام و می دانم که خانواده فرهاد را هم داغدار کرده ام. بعد از فوت پدرشان آنها را ندیده ام، اما درخواست دارم من را ببخشند و از خونم بگذرند. من واقعا قصد کشتن دوستم را نداشتم.

 

با توجه به خواسته های متهم و حضورنداشتن شاکی در جلسه دادگاه، قضات تصمیم گرفتند که هادی با گذاشتن ٥٠٠ میلیون تومان وثیقه بتواند به صورت موقت آزاد شود.