قضاوت کردن!

1– اگر شما زن حامله اى را بشنا سید كه در حال حاضر هشت تا بچه ى كور و كچل دارد ، آیا موافق هستید كه این خانم حامله سقط جنین بكند تا یك نفر دیگر به كور و كچل هاى این دنیاى لعنتى اضافه نشود ؟
این را هم بگویم كه : از هشت تا كور و كچل هاى این علیامخدره ى محترمه ! ، سه تا شان كر و لال ، دو تا شان نا بینا ، یكى شان عقب افتاده ى ذهنى است و خود علیا مخدره هم به بیمارى سیفلیس مزمن مبتلاست ! به نظر شما آیا این خانم حامله ، باید سقط جنین كند ؟؟
بجاى اینكه به این پرسش ، تر و فرز ، پاسخ بدهید ، اجازه بفرمایید سئوال دوم را مطرح كنم .

2– فرض بفرمایید حالا موقع انتخابات است و شما باید از میان سه كاندیداى ریاست جمهورى ، یكى را انتخاب كنید . شما كدامیك از این سه كاندیدا را انتخاب خواهید كرد ؟
الف — كاندیداى اولى ، با سیاستمداران و سیاست بازان حقه باز و بد كاره و لجاره و مفتخور و بد نام ، بده بستان دارد و اهل فال بینى و پیشگویى و استخاره و این نوع مزخرفات است . روزى هشت تا ده لیوان مارتینى مى خورد ، سیگار برگ دود مى كند و دو تا فاسق لگورى هم دارد .
ب — كاندیداى دومى ، تا لنگ ظهر مى خوابد . تریاك مى كشد . و هر شامگاه نیم بطر ویسكى را روانه ى خندق بلا مى كند .
ج — كاندیداى سوم ، یك قهرمان جنگ است ، گوشت نمى خورد ، سیگار نمى كشد ، گاهگدارى یك لیوان آبجو مى نوشد ، و اهل زن بازى و حقه بازى هاى دیگر هم نیست .
شما كدامیك از این سه نفر را روانه ى كاخ ریاست جمهورى خواهید كرد ؟؟
لطفا نخست تصمیم تان را بگیرید ، بعدا به پاسخ این پرسش ها توجه فرمایید .


و اما پاسخ پرسش ها :
1 — كاندیداى اولى فرانكلین روزولت است .
2 — كاندیداى دومى وینستون چرچیل است .
و كاندیداى سومى ، آدولف هیتلر !!

و اما پاسخ به پرسش نخست :
اگر شما به سئوال مربوط به آن علیا مخدره حامله پاسخ مثبت داده اید ، از تولد بتهوون جلوگیرى كرده اید !!

و نتیجه ى اخلاقى اینكه : قبل از پیشداورى و قضاوت ، كمى فكر كنید ..

پایگاه فرهنگی هنری تکناز