قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون آرتور اشی

قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون آرتور اشی
خدایا چرا من ؟! (ارزش هزار بار خواندن را دارد.)

قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون آرتور اشی به خاطر خون آلوده ای که درجریان یک عمل جراحی درسال  ۱۹۸۳ دریافت کرد به بیماری ایدز مبتلا شد ! اودربسترمرگ افتاد او ازسراسر دنیا نامه هائی از طرفدارانش دریافت کرد‎. یکی از طرفدارانش نوشته بود :  چرا خدا تورا برای چنین بیماری دردناکی انتخاب کرد؟ آرتور در پاسخش نوشت :  دردنیا  50 میلیون کودک بازی تنیس را آغاز می کنند . 5 میلیون یاد می گیرند که چگونه تنیس بازی کنند . 500  هزارنفر تنیس رادرسطح حرفه ای یادمی گیرند. 50  هزارنفر پا به مسابقات ‏می گذارند. 5 هزارنفر سرشناس می شوند.  50 نفر به مسابقات ویمبلدون راه پیدامی کنند.  4 نفر به نیمه نهائی می رسند و 2 نفر به فینال وآن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم هرگز نگفتم  خدایا چرا من؟ وامروز هم که ازاین بیماری رنج می کشم هرگز نمی توانم بگویم خدایا چرا من؟