قوی ترین پسر جهان !!!

قوی ترین پسر جهان !!!

نیکلاس ارتیز، پسر11 ساله اهل رنوی  آمریکا ، همواره به بدنسازی و وزنه برداری علاقه مند بوده و از طرفداران کشتی می باشد.
آخرین دست آورد نیکلاس ارتیزدر بلند کردن دوست 58 کیلویی خودش کریس بود که او را با سر بلند کرد و به  مدت 2 دقیقه نگه داشت و رکورد جهانی قوی ترین پسر جهان را ثبت کرد! این رکورد ، به درستی توسط حاضران گواهی شده است و نیکلاس ارتیز به عنوان قوی ترین پسر در جهان شناخته شده است!

قوی ترین پسر جهان

قهرمان او ابرستاره کشتی کج کریس مسترمی باشد .

نیکلاس با بلند کردن دوستان خود در مدرسه تمرین می کند و او می تواند دوستانش را با وزن 70 کیلو بلند کند.

مادر نیکلاس ، گینگر با افتخار می گوید که او همواره تنومند وسنگین بوده است ودارای استعداد واقعی و شجاعت است.

نیکلاس ارتیز11 ساله است ،دارای  قدی به اندازه ی  155 سانتی متر بوده ودرکلاس ششم درس می خواند.

(Visited 5,475 times, 65 visits today)