قیمت میوه در 55 سال پیش در ایران

قیمت میوه در 55 سال پیش در ایران
 
قیمت های خاطره انگیز میوه های مختلف در 55 سال پیش در ایران عزیزمان :
خیار اهوار دانه‌ای یک تا 2 ریال، خیار اصفهانی دانه‌ای 2 تا 3 ریال

گوجه فرنگی بندر عباس کیلویی 15 تا 25 ریال و اهوازی 40 تا 45 ریال

کدوی یزدی دانه‌ای 5/1 تا 2 ریال و ورامینی 5/2 ریال

سیب شمیرانی کیلیویی 40 ریال و لبنانی کیلویی 50 ریال

نخود سبز مازندرانی کیلویی 9 ریال و ورامینی کیلویی 7 ریال

لوبیا سبز کیلویی 25 ریال، قارچ کیلویی 30 ریال

برگه مو کیلویی 5 ریال

هویج کیلویی 10 ریال

سیب‌زمینی تازه اسلامبولی کیلویی 10 ریال و متفرقه 4 ریال

بادنجان صد عدد 150 ریال تا 250 ریال

گیلاس اصفهان کیلویی 25 تا30 ریال، مشهدی کیلویی 40 ریال، شمیرانی 40 تا 45 ریال

توت‌فرنگی کیلویی 50 تا 65 ریال

گوجه درختی کیلویی 15 تا 25 ریال

کاهو کیلویی 5 ریال

موز دانه‌ای 6 ریال

پرتقال مازندران دانه‌ای 8 تا 10 ریال، لبنانی دانه‌ای 15 تا 20 ریال

باقلا مازندرانی کیلویی 3 ریال

پیاز رشتی کیلویی 6 ریال، بندرعباس 8 ریال

ریواس کیلویی 9 تا 10 ریال

غوره کیلویی 25 ریال

هندوانه دانه‌ای 7.5 ریال