كشف رودخانه‌ای بر روی كره ماه !!

مجموعه : دانش و فناوری
كشف رودخانه‌ای بر روی كره ماه !!
جام جم آنلاین: كاوشگر هندی «چاندرایان 6» در اولین ماموریت فضایی هند به كره ماه، رودخانه‌ای را بر سطح این قمر كشف كرده است كه عرض آن بیشتر از یك مایل است.

به گزارش ایسنا، این كاوشگر با كمك ابزار ساخت سازمان فضایی آمریكا (ناسا) كه روی آن نصب شده، به شواهد قوی‌تری از وجود آب بر روی تنها قمر طبیعی سیاره زمین دست یافته است.

این كشف برنامه‌های فضایی آمریكا و هند را تحت الشعاع قرار خواهد داد و آژانس‌های فضایی هر دو كشور از این یافته بهره‌مند خواهند شد.

آژانس تحقیقات فضایی هند در حال حاضر بر روی كاوشگر بعدی موسوم به «چاندرایان 2» كار می‌كند.

دانشمند‌ان علوم فضایی خاطر نشان كردند: اگر آب به مقدار كافی و قابل دسترسی بر كره ماه به دست آید، می‌توان به برنامه بعدی یعنی استقرار انسان‌ها بر روی این قمر پرداخت و جوانب مختلف آن را مورد بررسی قرار داد و از این قمر به عنوان یك پست خارجی برای ایجاد ایستگاهی جهت انجام ماموریت‌های آتی در فضا بهره جست.