هورمن كلسیتونین

مجموعه : پزشکی و سلامت
هورمن كلسیتونین

كلسیتونین یك هورمون است كه از غده تیروئید ترشح می گردد و باعث عدم فعالیت سلولهایی می‌شوند كه استخوانها را از بین می برند.

 

بنابراین این هورمون می تواند از دست دادن استخوان جلوگیری كند.

هورمن كلسیتونین

كلسیتونین میتواند از از دست دادن استخوان در ستون فقرات پیش گیری نماید اما ممكن است در سایر قسمتهای اسكلت بدن مثل گردن استخوان ران اثرات كمتری داشته باشد.

هورمن كلسیتونین

نحوه تجویز و عوارض جانبی كلسیتونین:

كلسیتونین به‌صورت تزریقی و هفته ای سه بار تجویز میگردد. عوارض جانبی آن شامل تهوع و برافروختگی صورت می‌باشد كه بعد از تزریق ایجاد شده و بزودی از بین می رود، اسهال، استفراغ و درد در محل تزریق نیز ممكن است ایجاد شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: