كم كاری موقت تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت
كم كاری موقت تیرویید

معمولاًًً لازم است كه درمان دارویی تا آخر عمر انجام شود.

كم كاری موقت تیرویید

با اینحال اگر كم كاری تیرویید شما بعلت جراحی یا درمان با یدرادیواكتیو برای بیماری گریوز می باشد، ممكن است این كم كاری تیرویید موقتی بوده و فقط چند هفته طول بكشد و شما بعد از چند هفته دیگر نیازی به مصرف آن داروها نداشته باشید.

كم كاری موقت تیرویید

همچنین در مواردی كه به دنبال زایمان، كم كاری تیرویید پیش می آید و یا در تیروییدیت های‌‌ ویروسی نیز درمان دارویی معمولاًًً موقتی است.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: