كنترل فشارخون

مجموعه : پزشکی و سلامت
كنترل فشارخون

تمام داروهای ضدفشارخون تقریباً به یك اندازه موثر هستند.

 

آن ها سبب می‌گردند كه فشارخون سیستولیك حدود 10 تا 15 میلیمتر جیوه و فشار دیاستولیك حدود 6 تا 8 میلی ‌متر جیوه كاهش پیدا كند.

 

افراد مختلف به طرق مختلفی به داروها واكنش نشان می دهند:

برای مثال افراد مسن به بعضی از داروهای ضدفشارخون پاسخ بهتری میدهند.

كنترل فشارخون

اگر شما داروهای ضدفشارخون مصرف می كنید، باید به خاطر داشته باشید كه اثر بعضی داروها، اگر شما نمك مصرفی تان را كاهش دهید، بسیار زیادتر خواهند شد.

 

بنابراین ارزشش را خواهد داشت كه سعی نمایید كه كمتر نمك مصرف كنید.

كنترل فشارخون

برای حدود نیمی از افراد دچار پرفشاری خون، فقط مصرف یك قرص در روز كافی خواهد بود.

كنترل فشارخون

اكثر بقیه افراد هم نیاز خواهند داشت كه با دو نوع داروی مختلف، فشارخونشان را پایین بیاورند.

 

10 درصد از آنها هم به مصرف سه نوع داروی ضدفشارخون نیاز خواهند داشت.

كنترل فشارخون

خوشبختانه داروها طوری ساخته شده اند كه حتی اگر شما به سه نوع داروی ضدفشارخون هم احتیاج داشته باشید، لازم است كه از هر كدام فقط یك قرص مصرف نمایید.

 

تقریباً تمام این داروها را می توان یكجا و با هم خورد «صبح یا شب».

كنترل فشارخون

داروهای قدیمی تر معمولاًًً طوری ساخته می‌شدند كه روزی 2 یا 3 بار باید مصرف میشدند، اما امروزه از آنها استفاده نمی شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: