لامبورگینی ابتکاری یک کشاورز چینی ! (+عکس)

لامبورگینی ابتکاری یک کشاورز چینی ! (+عکس)
تکناز : وان جیان کشاورز 28 ساله چینی در کنار کشاورزی به کار مکانیکی مشغول است. وی یک سال برای ساخت لامبورگینی مدل رونتون با استفاده از تکه آهن های وقت صرف کرده است. لامبورگینی هر سال تنها چند دستگاه برای ثروتمندان جهان ساخته می شود که کمتر از 2میلیون دلار قیمت دارد.