لباس شویی دستی مدرن هم آمد ! (+عکس)

مجموعه : دانش و فناوری
لباس شویی دستی مدرن هم آمد ! (+عکس)
این اختراع شاید یک راه قدیمی از مد افتاده باشد اما نه برای کشورهای در حال توسعه که فاقد برق هستند و یا بودجه ای به منظور خرید دستگاه های گران قیمت ندارند.

بدین منظور  Alex Cabunoc  و Ji A You وسیله ترکیبی از یک خشک کن و یک شوینده لباس به نام GiraDora طراحی کرده اند که توسط پدال پایی کار می کنند.

قیمت این وسیله در حدود 40 دلار است و امیدوارند یک روش ارزان برای کمک به شکستن چرخه فقر در بسیاری از جوامع محروم باشد.

لباس شویی دستی مدرن هم آمد ! (+عکس)

لباس شویی دستی مدرن هم آمد ! (+عکس)

لباس شویی دستی مدرن هم آمد ! (+عکس)

لباس شویی دستی مدرن هم آمد ! (+عکس)

لباس شویی دستی مدرن هم آمد ! (+عکس)

لباس شویی دستی مدرن هم آمد ! (+عکس)