لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

مجموعه : گالری عکس روز
لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

تصاویری وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 

پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از درگذشت ناگهانی وی به علت عارضه قلبی از بیمارستان شهدای تجریش برای وداع با مردم و خانواده اش به جماران منتقل شد .اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولین نظام با حضور در حسینیه جماران با پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی وداع کردند

 

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

لحظاتی از وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینه جماران

وداع با پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران