ماجرای جالب صحبت حضرت سلیمان و مورچه

ماجرای جالب صحبت حضرت سلیمان و مورچه

 

حضرت سلیمان (ع ) در کنار دریا نشسته بود ، نگاهش به مورچه ای افتاد که دانه گندمی را باخود به طرف دریا حمل می کرد .سلیمان (ع) همچنان به او نگاه می کرد که دید او نزدیک آب رسید.در همان لحظه قورباغه ای سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود ، مورچه به داخل دهان او وارد شد ، و قورباغه به درون آب رفت.

سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت و شگفت زده فکر می کرد ، ناگاه دید آن قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود ، آن مورچه آز دهان او بیرون آمد، ولی دانه ی گندم را همراه خود نداشت .

 

سلیمان(ع) آن مورچه را طلبید و سرگذشت او را پرسید.

 

مورچه گفت : " ای پیامبر خدا در قعر این دریا سنگی تو خالی وجود دارد و کرمی در درون آن زندگی می کند . خداوند آن را در آنجا آفرید او نمی تواند ار آنجا خارج شود و من روزی او را حمل می کنم . خداوند این قورباغه را مامور کرده مرا درون آب دریا به سوی آن کرم حمل کرده و ببرد .

 

این قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می برد و دهانش را به درگاه آن سوراخ می گذارد من از دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم می رسانم و دانه گندم را نزد او می گذارم و سپس باز می گردم وبه دهان همان قورباغه که در انتظار من است وارد می شود او در میان آب شناوری کرده مرا به بیرون آب دریا می آورد و دهانش را باز می کند ومن از دهان او خارج میشوم ."

 

سلیمان به مورچه گفت : (( وقتی که دانه گندم را برای آن کرم میبری آیا سخنی از او شنیده ای ؟ ))

مورچه گفت آری او می گوید :

ای خدایی که رزق و روزی مرا درون این سنگ در قعر این دریا فراموش نمی کنی رحمتت را نسبت به بندگان با ایمانت فراموش نکن

 

 عرفی اجمالی امام زمان علیه‌السلام
ارتباط با امام عصر(ارواحنافداه)
دوری جستن از اختلاط زن و مرد
عشق مجازی و حقیقی
آثار عشق
جهاد در راه خدا
نفحات الهی
شیوۀ سلوكی مر حوم ملاحسینقلی همدانی(ره)
صورت برزخی اعمال
عاقبت فراموشی خدا
امتحان الهی
این سه صلوات، مبارزه است!
غفلت شناسی
عوامل غفلت
جایگزینی راه‌کاری کارساز برای کسب فضائل
افتخار کردن و فخر شناسی
عوامل کسب توفیق
اهمیت سوال و دعا
فرافکنی در انسان ها
نیّت و عمل صالح
تکیه به خدا
استاد اخلاق ضرورت دارد؟
رو به سوی خدا
مقایسه سه جمله امام سجاد (علیه‌السلام)
منتظران واقعی پیامبر
لذّت مناجات
اهمیّت خوشنودی خداوند
اخلاص در عمل
شوق دیدار