مادری که تصاویر مرگ تلخ 2 کودک خود را پخش کرد (تصویری)

مجموعه : مجله خبری
مادری که تصاویر مرگ تلخ 2 کودک خود را پخش کرد (تصویری)
حوادث گوناگونی همیشه انسان ها را تهدید می کند و خیلی از همین حوادث کانون خانواده را از هم می پاشند. مادری با انتشار تصاویر زیر داستان غمناک دو پسرش را تعریف نموده است ،نوح و کانر دو برادر 4 و 6 ساله که اوقات بیکاری خود را در مغازه ی حیوانات مادرشان می گذراندند ،طعمه ی یکی از همین حیوانات شدند.
مادری با انتشار تصاویر زیر داستان غمناک دو پسرش را تعریف نموده است ،نوح و کانر دو برادر 4 و 6 ساله که اوقات بیکاری خود را در مغازه ی حیوانات مادرشان می گذراندند ،طعمه ی یکی از همین حیوانات شدند.
به گفته ی مادر داغدار آنها تا ساعت 12 روز جمعه ی گذشته در حالیکه وی به همراه فرزندانش در حال گپ و گفتگو بودند متوجه هیچ تغییری در فضای خانه شان که بالای مغازه ی حیوان فروشی وی است نشده بودند.
مادری که تصاویر مرگ تلخ 2 کودک خود را پخش کرد (تصویری)
مادری که تصاویر مرگ تلخ 2 کودک خود را پخش کرد (تصویری)
اما فردا صبح که برای بیدار کردن فرزندانش می رود با جسم بی جان آنها مواجه می شود که بر اثر خفگی مار پاپتون آفریقایی که از استخرش در مغازه گریخته و به اتاق بچه ها رفته جان به جان آفرین تسلیم نموده اند.
این مار خطرناک 14 فوتی از طریق سیستم تهویه هوا وارد اتاق بچه ها شده و با خفه کردن آنها تاریکی را برای این خانواده به همراه می آورد.
مادری که تصاویر مرگ تلخ 2 کودک خود را پخش کرد (تصویری)
در این مغازه چند تمساح خطر ناک نیز نگه داری می شد کهبا اعتراض همسایه ها به جایی دیگر منتقل شدند.
مادری که تصاویر مرگ تلخ 2 کودک خود را پخش کرد (تصویری)
مادری که تصاویر مرگ تلخ 2 کودک خود را پخش کرد (تصویری)
مادری که تصاویر مرگ تلخ 2 کودک خود را پخش کرد (تصویری)
منبع : روزگار نو