مادری که در سن 17 سالگی صاحب 7 فرزند شد

مادری که در سن 17 سالگی صاحب 7 فرزند شد
تصاویر زیر مربوط به Villarruel دختر ۱۷ ساله‌ای است که همراه ۷ فرزند دارد و همه ی فرزندان خود را در سه مرحله بارداری به دنیا آورده است


وی در اولین بارداری خود در سن ۱۴ سالگی صاحب یک فرزند پسر شده و در دو بارداری دیگر خودت در سنین ۱۵و۱۶ سالگی  از هر بار زایمان صاحب ۳دختر شده است یعنی در مجموع ۶ دختر و ۱ پسر دارد


مادری که در سن 17 سالگی صاحب 7 فرزند شد