مارکوپولو و داستان های مربوط به آن (+عکس)

مجموعه : داستان
مارکوپولو و داستان های مربوط به آن (+عکس)
 
 به گزارش تکناز 960 سال پیش در روز 8 ژانویه سال 1324 میلادی مارکوپولو ، سیاح و تاجر ونیزی مشهور در سن 70 سالگی درگذشت. مارکوپولو هنگام مرگ به دلیل روایت سفرش به دربار قوبیلای قا آن امپراتور مغول در سراسر اروپا مشهور بود.
 
مارکو 15 ساله بود که پدرش نیکولو و عمویش ماتئو 2 تاجر اهل ونیز از یک سفر طولانی به سرحدات چین به ونیز بازگشتند.

 

مارکوپولو و داستان های مربوط به آن (+عکس)
 

این 2 تاجر روسیه جنوبی و آسیای میانه را که از چند دهه قبل به دلیل فتوحات چنگیزخان جزو امپراتوری مغول محسوب می شد، درنوردیده و خود را به چین رساندند که قوبیلای قا آن امپراتور مغول بر آن فرمانروایی می کرد.

 

مارکوپولو و داستان های مربوط به آن (+عکس)
 

قوبیلای قا آن به نیکولو و ماتئو ماموریت داد که چند راهب مسیحی را با خود به چین بیاورند.

برادران پولو اندک زمانی پس از بازگشت به وطن بار دیگر زادگاهشان را با یک پیام از سوی پاپ به مقصد چین ترک کردند.

 

مارکوپولو و داستان های مربوط به آن (+عکس)
 

این بار مارکو نوجوان نیز همراه آنها بود.راهبان مسیحی به دلیل ترس از مسافرت دریایی از همراهی با برادران پولو خودداری کردند.

 

مارکوپولو و داستان های مربوط به آن (+عکس)
 

هنگام رسیدن به چین ، قوبیلای قاآن از آنها استقبال شایانی کرد و مارکوپولو جوان به یکی از نزدیکان امپراتور تبدیل شد و حتی حکومت یک شهر به عهده او گذاشته شد.
  

سرانجام پس از یک غیبت 24 ساله مارکوپولو با انبوه هدایای امپراتور قوبیلای قاآن چین را ترک کرد و به زادگاهش ونیز بازگشت.

 

مارکوپولو و داستان های مربوط به آن (+عکس)
 

در روز 7 سپتامبر سال 1298 میلادی مارکوپولو در یک جنگ دریایی با جمهوری جنوا که رقیب جمهوری ونیز محسوب می شد به همراه 7000 نفر دیگر اسیر می شود. او سال های طولانی در زندان مالپاگا در جنوا محبوس بود.

 

مارکوپولو و داستان های مربوط به آن (+عکس)
 

در دوران زندان مارکوپولو روایات سفرش به دربار قوبیلای قا آن را به روستیچلو دو پیزا هم سلولی اش دیکته می کند.

روستیچلو که از هنر نویسندگی برخوردار بود روایات مارکوپولو را به قلمی شیوا می نویسد سپس این دست نوشته ها در اروپای قرون وسطی آن زمان به زبان های مختلف ترجمه شده و توسط کاتبان دیگری تکثیر می شود.

 

مارکوپولو و داستان های مربوط به آن (+عکس)
 
داستان های سفرهای مارکوپولو علی رغم سپری شدن قرن ها هنوز برای خوانندگان جالب و جذاب است.با این حال ، امروز برخی از کارشناسان معاصر تردید دارند که مارکوپولو هرگز به چین رفته باشد!