ماساژی جالب که مرگ را تداعی می کند (+عکس)

مجموعه : گوناگون
ماساژی جالب که مرگ را تداعی می کند (+عکس)
روش های مختلفی برای ماساژ دادن وجود دارد اما این روش بسیار عجیب می باشد. ماساژ دادن با ساطور در تایوان بسیار محبوب می باشد .
دراین نوع ماساژ که گفته می شود بیش از دو هزار سال قدمت دارد، ماساژ دهندگان از ساطور برای این کار استفاده  می کنند.
ماساژی جالب که مرگ را تداعی می کند (+عکس)