ماه عسل در 93 سالگی

ماه عسل در 93 سالگی !!!!

جیمز میسون داماد 93 ساله و پگی عروس 84 ساله او به ماه عسل می‌روند.
به گزارش بی‌بی‌سی، رانندگی را در این سفر طولانی عروس خانم به عهده خواهد داشت كه از سال 1939 گواهینامه رانندگی دارد و تاكنون مرتكب خلاف نشده است.
عروس خانم می‌گوید داماد دوست دارد راننده داشته باشد و حتی بدش نمی‌آید هنگام سوار و پیاده شدن در را برایش باز كنند و گاهی فكر می‌كند انگار هنوز شهردار است. (در خبر چیزی درباره سابقه شهرداری او ننوشته‌اند.)
آنان خیال دارند برای ماه عسل به جاهایی در ویلز، انگلیس، ایرلند و اسكاتلند بروند. داماد می‌گوید مهم نیست كه كجا برویم بلكه مهم این است كه در كنار عروس باشم در آن صورت همیشه به من خوش می‌گذرد.
این دو كه نوامبر گذشته ازدواج كردند مسن‌ترین عروس و داماد انگلیس شدند. 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز