متولد شدن گربه ای که فقط یک چشم دارد (عکس)

متولد شدن گربه ای که فقط یک چشم دارد (عکس)
تولد گربه ای که فقط یک چشم دارد ، آدم را یاد کارتون ها و فیلم های افسانه ای می اندازد.
روزنامه «متروپولیتن» نوشت که بچه گربه‌ای با یک چشم در وسط پیشانی و بدون بینی در استان «سیچوان» در چین به دنیا آمد. این بچه گربه در ظرف چند ساعت پس از تولد مُرد.
متولد شدن گربه ای که فقط یک چشم دارد (عکس)