مجری مشهور تلویزیون با بیماری سرطان + عکس

مجموعه : مجله خبری
مجری مشهور تلویزیون با بیماری سرطان + عکس

تکناز : این عکس‌ها را منتشر کرده و نوشته است: «ناصر خیرخواه» مجری برنامه تهران 20 با سرطان دست و پنجه نرم می‌کند. 

روزگار سخت مجری مشهور تلویزیون با بیماری سرطان
 

 مجری مشهور تلویزیون با بیماری سرطان + عکس

 

 مجری مشهور تلویزیون با بیماری سرطان + عکس

 مجری مشهور تلویزیون با بیماری سرطان + عکس