مراسم احمقانه پرتاب کودکان در هند !+ عکس

مراسم احمقانه پرتاب کودکان در هند !+ عکس
اهالی یک روستای هندی بیش از700 سال است که در یک مراسم خطرناک نوزادن خود را به زمین پرتاب می کنند.
به گزارش تکناز ، ساکنان روستای هندی (Harangal) در رسم و رسومی عجیب بیش از 700 سال است که برای اطمینان حاصل کردن از سالم بودن نوزدان خود، آنها را به زمین می اندازند.
 
اهالی روستا انجام این مراسم را علاوه بر مطمئن شدن از سالم بودن نوزاد، به فال نیک می گیرند. بنا به این گزارش، ساکنین هندی این روستا، کودکان را از روی یک دیوار بلند به زمین می اندازند و در زیر این دیوار 18 نفر با در دست داشتن پتو این نوزاد را گرفته و سپس آن نوزاد را به والدینش تحویل می دهند.
 
مراسم احمقانه پرتاب کودکان در هند !+ عکس
 
مراسم احمقانه پرتاب کودکان در هند !+ عکس
 

مراسم احمقانه پرتاب کودکان در هند !+ عکس

مراسم احمقانه پرتاب کودکان در هند !+ عکس