مراسم عجیب و خرافی بامبوجیلا در اندونزی + تصویر

مراسم عجیب و خرافی بامبوجیلا در اندونزی + تصویر

بامبوجبلا مراسمی عجیب در کشور اندونزی است که هرساله در میان جوانان برگزار می شود. این مراسم هرساله در جزیره ای به نام مالوکو برگزار می شود و محوریت اصلی آن را چوب های قطور بامبو تشکیل می دهند.

کشورهای شرق آسیا مانند کره، ژاپن، فیلیپین و اندونزی از جمله مناطقی هستند که مراسم های عجییبی را هرساله برگزار می کنند در این مناطق معمولا سنت های خرافی دیده می شود که برخی از آن ها بسیار عجیب است.

 مراسم عجیب و خرافی بامبوجیلا در اندونزی + تصویر

در این مراسم ابتدا چند جوان وارد جنگل های بامبو می شوند و چند درخت را قطع می کنند. سپس چوب ها تمیز شده و با روغن نارگیل پوشیده می شود. پس از این چوب به محل مراسم آمده و تحویل گروه دیگری می شود.

در دور دوم مراسم 7 جوان تنومند چوب را به دست می گیرند و سپس خود را به حالتی تکان میدهند که انگار یک نیروی ماورایی بامبو را تکان می دهد. این درحالی است که تمام این حرکات تنها نمایشی بوده و هیچ نیرویی در میان نیست.

این مراسم هیچ ریشه درست یا معلومی ندارد اما به نظر از گذشته در این منطقه انجام می شده است و از این رو هنوز این مراسم ادامه دارد و البته به یک جاذبه گردشگری نیز تبدیل شده است.
 

 مراسم عجیب و خرافی بامبوجیلا در اندونزی + تصویر

 

 مراسم عجیب و خرافی بامبوجیلا در اندونزی + تصویر

 

 yjc.ir