مراسم عروسی قورباغه ها در هند!!! (+عکس)

مراسم عروسی قورباغه ها در هند!!! (+عکس)
باورهای عجیب و غریب مردم هند آن ها را از دیگر کشورهای دیگر و تفاوت آداب و روسومهایشان بسیار متمایز کرده است.
برخی هندوها بر این باورند که برگزاری مراسم ازدواج بین قورباغه ها برای بارش باران و برداشت خوب محصول مفید است. تصویر زیر یکی از همین ازدواج ها در روستای " ناهارکاتیا" در ایالت آسام هند است.