مراسم وحشتناک خودزنی با خنجر در اندونزی ( + تصاویر 16 )

مراسم وحشتناک خودزنی با خنجر در اندونزی  ( + تصاویر 16 )

تذکر : انجام چنین حرکاتی حتی برای شوخی هم جالب نیست.

مراسمی با قدمت بیش از 100 سال در جزیره بالی اندونزی برگزار می شود که در آن اهالی روستای “کسیمان” خنجرهایی را در درون قفسه سینه خود فرو می کنند.

 

مراسم وحشتناک خودزنی با خنجر در اندونزی  ( + تصاویر 16 )

مراسم وحشتناک خودزنی با خنجر در اندونزی  ( + تصاویر 16 )

مراسم وحشتناک خودزنی با خنجر در اندونزی  ( + تصاویر 16 )