مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

مجموعه : مردان
مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

این موضوع حقیقت دارد كه امروزه بیش از هـر زمـان دیــگر مردان عجله ای برای متعهد گشتن به یك رابطه دراز مــدت از خود نشان نمیدهند.

 

هنگامی كـه از مردان علل این مسئله را می پرسند،آنها مـعمـــولا چـندین دلیل گونـاگــون رابـــرایعــــدم آمادگیشان برایازدواجمـطـرح میـسازنــد.

 

امادر كل 4عامل عمده وجوددارند كه تـاثـیـر بسزایی روی رفتار مردان امروزی برای تن ندادن آنـــان بــه یك تعهد دراز مدت اعمال میكنند:

 

1- مـردان بــا فشـار اجــتماعی كمتری برای متاهل گشتن مواجه می بـاشنـد.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

زیـرا بر خـلاف گذشتـه بــرقراری رابـطه جنـسی تـوســـط یك مرد بسیار سهل تر شدهاست.

 

زنان به طور موثـــر دیــــگر قــــادر بــه

جلب توجه مردان، بـا دادن وعـده هـــای بـــرقراری روابط جنسی به عنوان یك انگیزه ومحرك برای متعهد ساختن انها، نمی بـاشنـد.

 

بـنابراین یك انگیزه قوی برای تن دادن به ازدواج در مردان عملا حذف

می گردد.

 

«البته برای مردانی كه رابطه جنسی عاملی حیاتی در زندگیشان محسوب میگردد».

 

2- مردان از پیامد های‌ احتمالی عدم موفقیت آمیزشدن رابطه وحشت دارند.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

رنجهای عاطفی حاصل از جدایی میتواند برای مردان ویرانگر و طاقت فرسا باشد.

 

اما انها بیشتر نگران ریسك خسارات مالی كه

احتمال دارد هنگام جدایی و طلاق متحمل آن گردند، میباشند.

 

3- این در سرشت و طبیعت مردان میباشد كه هر چیزی را كه موجب تغییر عمده و جدی در زندگیشان می گردد را به تاخیر اندازند.

 

“ازدواج آغاز مشكلات یك مرد است” خواه مردان امروزی به این گفته اعتقاد

داشته باشند و یا خیر یك چیز مسلم می باشد:

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

مردان تمایلی به خروج از منطقه آسایش و فراغ خاطر خویش، و گام نهادن به یك زندگی مملو از مسئولیت، سازش و از خود گذشتگی را ندارند.

 

4- مردان هنگامی تن به ازدواج می دهند كه مطمئن گردند بهترین گزینه ممكن را انتخاب كرده اند.

 

مردان همواره در این اندیشه اند كه:

 

“نكند سرو كله یك دختر بهتر در زندگی انها پیدا گردد اما انها متعهد به یك

رابطه باشند.”

 

بنابراین از متعهد گشتن با دختر و یا زن فعلی زندگی خود سرباز می زند تا هنگام آشنایی با یك مورد بهتر تعهدی نسبت به مورد پیشین خود نداشته باشند.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

اما چگونه میتوان مردان را پایبند یك رابطه دراز مدت و تعهد آور ساخت؟

 

در زیر به 9 روش برای دستیابی به این منظور و آنكه قلب یك مرد را فتح سازید ارائه گردیده است:

 

1- آگاهانه و معقولانه اطمینان یابید كه مردی كه برگزیده اید را دوست داشته و میخواهید باقی عمر خود را با وی سپری كنید.

 

بنابراین تا زمانی كه كاملا متقاعد نگردیده اید كه برای یكدیگر مناسب میباشید

اندیشه تعهد و ازدواج نباید به ذهن شما خطور كند.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

شناخت شما از وی باید به حدی باشد كه قادر به تعیین این موارد باشید:

 

كه وی قادر به متعهد گشتن می باشد- وی برخوردار از بسیاری از ویژگیها و صفاتی

است كه شما همواره در مرد دلخواه خود جستجو میكردید- شخصیت وی شما را ملزم به احترام و ستایش از وی میگرداند- وی پیشتر در آزمون وفاداری، صداقت، راستی و مراعات حال دیگران شما سربلند

بیرون آمده است.

 

وآنكه باید مطمئن گردید كه وی شما را حقیقتا دوست دارد.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

2- همواره همان فردی باشید كه هستید. و از ابراز ماهیت واقعی خود بیم نداشته باشید.

 

این شاید مهم‌ترین خصلتی باشد كه مردان در زنان جستجو میكنند.

 

%99 از مردان در نظر سنجیهای گوناگون اینگونه

اظهارداشته اند كه:

 

زنانی كه شخصیتشان پس از ازدواج دستخوش تغییر میگردد در ردیف نخست فهرست علل جدایی ها پس از ازدواج انها قرار میگیرند.

 

پافشاری در رفتاری كه در آن زنان بمنظور اهمیت

بخشیدن به مرد خود مرتبا با وی سازش كرده و از ابراز عقاید و نظرات خود خودداری میكنند و یا به لطیفه های‌ بیمزه وی میخندند هیچگاه نتیجه بخش نخواهد بود.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

بنابراین خویشتن حقیقی خود باشید و همواره

مراقب باشید شاید مرد شما در حال امتحان شماباشد.

 

3- به وی نشان دهید كه استقلال دارید.

 

مردان از زنانی كه به عقب تكیه می دهند و منتظر میمانند تا مرد انها تمام امور زندگی انها را بدست بگیرد بیزار هستند.

 

به وی نشان دهید با آنكه شما از ایده های‌ وی

استقبال میكنید همچنین شما بدون وی نیز توانایی به انجام رسانیدن كارها را دارا میباشید.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

به عنوان مثال:

شما میخواهید به تماشای یك فیلم بخصوص به سینما روید اما مرد شما به خاطر مشغله كاری قادر به

همراهی شما نمیباشد.

 

در عوض دلخور شدن و قهر كردن با خنده رویی به وی بگویید كه تنها به سینما خواهید رفت و همین كار را هم انجام دهید.

 

هرگاه برنامه خرید خانه ای را در سر دارید آن به پس از

ازدواج خود موكول نسازید.

 

زیرا این عمل سبب می گردد تا مرد شما این گونه برداشت كند كه شما فرد مستقلی نمیباشید.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

خلاصه به وی نشان دهید كه زندگی شما با وی و بدون وی ادامه خواهد یافت.

 

4- به وی نشان دهید كه فردی مهربان و دوست داشتنی هستید.

 

شاید شگفت انگیز بنظرآید:

یك مرد به دختری نیاز دارد كه آن دختر وی را دوست داشته و خود نیز دوست داشتنی باشد.

 

به همان میزان كه

استقلال فردی به زنان قدرت میبخشد به همان میزان نیز عدم توانایی انها در سازگاری مردان را دلسرد میسازد.

 

مردان این گونه زنان را بی احساس،بی عاطفه و ناتوان در عشق ورزی تلقی میكنند.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

بنابراین

همانگونه كه زنان نیاز دارند كه استقلال فردی خود را به مردان نمایان سازند ،میباید به مردان نشان دهند كه دارای آرزو میل آتشینی برای قسمت كردن عشق خود با مرد زندگیشان میباشند.

 

5- به وی نشان دهید كه علاقه مند به او میباشید:

علاقه مند به خویشتن حقیقی خودش و نه برای آن چه وی می تواند برای شما فراهم آورد.

 

بسیاری از مردان در پاسخ به این پرسش كه چه چیزی پیش از ازدواج

برای آنها حائز اهمیت می باشد، پاسخ داده اند كه:

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

اطمینان یافتن از آنكه دختر مورد علاقه انها حقیقتا انها را دوست داشته باشد برای آن چه كه هستند و نه وسیله ای برای دستیابی به هدف.

 

هیچ مردی دوست

ندارد احساس كند كه دختر مورد علاقه وی به این علت وی را برگزیده كه:

او یك تامین كننده معیشت مناسب، یك شهروند نمونه و یا یك پدرخوب بالقوه میباشد.

 

تمام این مسایل برای مردان نیز اهمیت دارد اما یك

مرد زمانی كه متوجه می گردد یك دختر به این علت وی را برگزیده كهاو بهترین دوست آن دختر بوده است بسیار خرسند می گردد.

 

دختری كه همواره در كنار همسر خود باقی بماند صرف نظر از موقعیت و اوضاع

مرد خود.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

اما چگونه میتوانید به این امر نائل آیید؟

به زندگی وی علاقه نشان دهید، همچنین به علاقه مندیهای وی و ارزشهایی كه وی در زندگی قائل می باشد.

 

درباره شغلش صحبت كنید اما بیشتر به جنبه های‌

معنوی و بالندگی شخصیتی آن توجه كنید و نه به درآمد و منافع مالی آن.

 

از خصوصیات نیك شخصیتی و اخلاقی وی سخن گویید.

 

6- برای آنكه وی را بدنبال خود بكشانید برایش نقش بازی نكنید.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

مردان كاملا از بازیهایی كه زنان به انها روی میآورند تا توجه مردان را جلب خود سازند آگاه میباشند.

 

حتی ممكن است مردان اغواء گردیده و

برای پیروزی در بازیهای شما به هر عملی دست بزنند اما هیچگاه متعهد به شما نخواهند گشت.

 

هم صحبت شدن با مردان دیگر برای برانگیختن حس حسادت در شریك خود و آنكه مرد بیشتر جذب شما گردد ممكن است برای مدت كوتاهی كارساز باشد.

 

اما وی چگونه میتواند به شما اعتماد كند؟

 

هنگامی كه شما را دسیسه گر بپندارد؟

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

حتی اگر وی شیفته شما باشد، یك مرد هنگامی كه كوچكترین شبهه ای در اعتماد

و صداقت شما داشته باشد از متعهد گشتن هراس خواهد داشت.

 

7- به وی نشان دهید كه قصد تغییر دادن وی را در سر ندارید.

 

هرگاه یك مرد احساس كند كه تعهد به یك دختر و ازدواج با وی سبب بوجود آمدن تغییرات عمده و اساسی در سبك زندگی وی می گردد، سرسختانه به

 

متعهد گشتن از خود مقاومت نشان خواهد میدهد حتی اگر عاشق آن دختر باشد.

 

به وی نشان دهید كه قادر به سازش با وی میباشید.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

به وی نشان دهید از آنكه وی بدون حضور شما برای تماشای فوتبال یك شب

را با دوستان خود بگذراند اعتراضی ندارید.

 

كاری نكنید كه وی احساس كنید اكنون باید از وقت خود كمال استفاده را ببرد زیرا زندگی وی پس از ازدواج تغییر خواهد كرد.

 

8- به ظاهر خود اهمیت دهید.

 

این بدین مفهوم نیست كه شما مانند یك مدل قدم برداشته و یا لباس بپوشید.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

اما تا حدودی به ظاهر خود برسید.

 

لباسی به تن كنید كه بیانگر بهترین صفات شما و برازنده شما باشد. با

اعتماد بنفس حركت كرده و رفتار كنید.

 

مسواك بزنید، به ناخنهای خود برسید واز عطر و ادكلن به حد متعادل استفاده كنید.

 

9- طوری وانمود نكنید كه برای ازدواج شتابزده میباشید.

 

ممكن است شما تصور كنید وی تاكنون وقت زیادی را برای تصمیم گیری در مورد شما سپری كرده است.

 

اما آرامش خود را حفظ كنید!

 

این ممكن است

خبر نوید بخشی باشد.

 

ممكن است وی می خواهد مطمئن گردد كه یك تصمیم معقولانه و صحیحی اتخاذ كرده است.

مردان امروزی تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!!

خود را شتابزده و ناشكیبا نشان ندهید. با خیال آسوده به زندگی روزمره و عادی خود ادامه دهید.

 

هیچگاه به یك مرد پیشنهاد ندهید كه به ملاقات والدین شما بیاید و یا بالعكس.

 

مگر آنكه خود وی خواهان آن باشد. بهتر است اجازه دهید این تصمیم را خودشان اتخاذ كنند.

 

به خاطر داشته باشید هدف شما فراهم

آوردن اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم می باشد در ضمن آنكه فضا و فرصت كافی و مورد نیاز را نیز در اختیار وی قرار دهید.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: