مردی جالبی که درخواست ثبت در گینس را دارد + عکس

مردی جالبی که درخواست ثبت در گینس را دارد + عکس
به گزارش تکناز دانگی که ساکن یکی از مناطق دور افتاده در غرب نپال است پنجاه وپنج سانتیمتر قد و دوازده کیلوگرم وزن دارد.

وی که مدعی است کوتاه ترین مرد جهان است از مقامات این کشور خوسته تا نام او را در کتاب(گینس) ثبت رکوردهای جهانی ثبت کنند.

این درحالی است که براساس کتاب گینس، هم اکنون کوتاه ترین مرد جهان جونری بالاوینگ با پنجاه و نه سانتیمتر قد است.

مردی جالبی که درخواست ثبت در گینس را دارد + عکس