مردی در هند که پنج کلیه دارد

یک هندی سی و سه ساله به نام سینگ در سه عمل پیوند ، از دو خواهر و مادرش کلیه دریافت کرده است .

 

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف ،پزشکان در پی از کار افتادن دو کلیه سینگ تصمیم گرفتند کلیه هایی را که کار نمی کنند در داخل بدن وی باقی بگذارند.

 

کلیه ای که خواهر سی و شش ساله سینگ به وی اهدا کرده بود بیش از یکسال کار کرد ولی زمانی که سینگ به سبب مشکلات مالی داروهای پس از پیوند را مصرف نکرد ، بدنش این کلیه را پس زد.

 

سینگ دو سال بعد کلیه دیگری از خواهر بیست و شش ساله اش دریافت کرد ولی بعد از چهارده ماه بدن سینگ این کلیه را هم پس زد و وی مجبور شد از دستگاه دیالیز استفاده کند.

 

سینگ این بار کلیه خود را از مادر پنجاه و پنج ساله اش دریافت کرده و امیدوار است که این بار پیوند کلیه اش موفقیت امیز باشد.

سینگ می گوید کلیه جدیدش تاکنون خوب کار کرده است ولی وی اکنون داروهای زیادی مصرف می کند و نتیجه پیوند بعد از شش ماه که مصرف دارو کاهش می یابد بهتر مشخص می شود.خانواده سینگ برای پرداخت هزینه های عمل جراحی مجبور شده اند زمین های کشاورزی خود را بفروشند ولی پزشکان اخرین عمل پیوند را رایگان انجام دادند و هزینه یازده هزار و پانصد پوندی ( نهصد هزار روپیه ای ) ان را دریافت نکردند.