مردی عجیب با نصف سر (عکس)

مردی عجیب با نصف سر (عکس)

این مرد نیمی از مغز خود را در یک نزاع غیرمعمول در میامی فلوریدا از دست داده است ولی به طور معجزه آسایی زنده مانده است

ببینید:

مردی عجیب با نصف سر (عکس)

مردی عجیب با نصف سر (عکس)

مردی عجیب با نصف سر (عکس)

 

 تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز