مردی که پس از تغییر جنسیت مسلمان شد (+تصاویر)

مردی که پس از تغییر جنسیت مسلمان شد (+تصاویر)
 
وسی والندر از سن 14 سالگی متوجه شد که علاقه و گرایش جنسی او به جای زنان به مردان است و بالاخره در 25 سالگی تصمیم گرفت تغییر جنسیت بدهد و تبدیل به یک زن شود.
حالا پس از سه سال او همسر دوم یک مرد مسلمان ساکن لندن است و می گوید از وقتی با " مراد" همسر مهربانش در یکی از سایت های دوست یابی آشنا شده، به اسلام گرویده و در آرامش کامل قرار دارد.
 
مردی که پس از تغییر جنسیت مسلمان شد (+تصاویر)
والندر اما از مسجد محله شان شاکی است و می گوید برای نماز اجازه نمی دهند او به مسجد برود و در بخش خانم ها به ادای فرایض دینی خود بپردازد و به او می گویند او نخستین دو جنسه مسلمان است.

والندر که در ارتش بریتانیا خدمت می کرد، تصمیم خود را برای تغییر جنسیت با ارتش در میان گذاشت و فرماندهان او از این عمل استقبال کردند.

 
مردی که پس از تغییر جنسیت مسلمان شد (+تصاویر)
او می گوید : دیگر از زندگی کردن در قالب یک مرد خسته شده بودم چرا که درونم زن بود.

وی درباره ازدواجش نیز می گوید همسرش ابتدا و تا پیش از نخستین دیدار گمان نمی کرده او یک زن تغییر جنسیت داده است.