مردی که کوه هم نتوانست جلوی خواسته اش را بگیرد !

مردی که کوه هم نتوانست جلوی خواسته اش را بگیرد !
 
این مرد هندی Dashrath Manjhi نام دارد و یك كشاورز ساده بود. او ساكن روستایی دورافتاده در هندوستان است.
 
این مرد هندی با ثابت کردن شعار خواستن توانستن است دل کوه را شکافت.

كوهی عظیم، روستایی كه او در آن سكونت دارد را با شهر جدا كرده و از همین رو اهالی و ساكنان این روستا برای رسیدن به نزدیك ترین شهر باید كوه را دور بزنند و ۷۰ كیلومتر را طی كنند در صورتی كه اگر این كوه نبود،‌ فاصله روستایش به شهر ۷ كیلومتر بود.

حدود ۲۲ سال پیش همسر Dashrath Manjhi به بیماری سختی مبتلا شد. او مجبور شد وی را به بیمارستان برساند اما به دلیل مسافت زیاد و نبود راه ماشین رو،‌ او مجبور شد با استفاده از یك الاغ همسرش را به شهر برساند. به دلیل مسافت زیاد، همسر در مسیر درگذشت.

Dashrath Manjhi از دولت هند خواست تونلی بین شهر و روستایشان بزند و یا حداقل ۷۰ كیلومتر فاصله را آسفالت كند تا خودروها بتوانند به این روستا رفت و آمد كنند، اما چند ماه گذشت و دولت كاری نكرد.

Dashrath Manjhi عزم خود را جزم كرد و با استفاده از چكش به تنهایی شروع كرد به ایجاد یك تونل. روزها گذشت و مردم روستا می گفتند: Dashrath Manjhi به دلیل مرگ همسرش دیوانه شده است.

اما او ۲۲ سال مقاومت كرد و بدون وقفه به صورت شبانه روزی در حد توان خود فعالیت كرد تا اینكه در نهایت بعد از این همه مدت توانست تونل را به تنهایی احداث كند.

ارتفاع این تونل ۷ متر و عرض آن ۹ متر است. حتی خودروهای سنگین نیز به راحتی می توانند در آن رفت و آمد كنند.
Dashrath Manjhi توانست با اراده خود كه مانند یك كوه عظیم است، به تنهایی فاصله ۷۰ كیلومتر را به ۷ كیلومتر كاهش دهد. دولت هند می توانست این تونل را در عرض ۳ ماه احداث كند!

منبع: ندای انقلاب