مرد اوکراینی با بزرگترین دست های دنیا +عکس

مرد اوکراینی با بزرگترین دست های دنیا +عکس

بنا بر این گزارش دنیس سایپلنکوو یک ورزشکار اوکراینی و مچ انداز است که به خاطر قهرمانی هایش در مسابقات مختلف شهرت پیدا کرده است اما مهمترین دلیل شهرت او به خاطر دستان بسیار بزرگش است که او را بسیار شبیه “هالک” یک شخصیتی افسانه ای است می کند.

مرد اوکراینی با بزرگترین دست های دنیا +عکس

این ورزش کار ۳۱ ساله در کیوو به دنیا آمده است و از همان دوران کودکی ورزش های مختلف را شروع کرده است که بیشتر زمان خود را صرف وزنه برداری و البته مچ اندازی کرده است. این باعث شد تا تمام بدن دنیس رشدی خاص داشته و تمام بدنش تبدیل

به عضله شود.

این مرد در وبسایتش نوشته است که با ۱۸۶ سانتی متر قد، ۱۴۰ کیلوگرم وزن و مقام های بسیاری که آورده است به نوعی یکی از قویترین مردان روسیه به حساب می آید. البته مهمترین نشانه او دست های بسیار پهنش است که وارد کتاب گینس شده است.

پزشکان دلیل بزرگی دست های او را ورزش های سخت و منظم اعلام کرده اند. مچ دست دنیس این روز ها ۲۴ سانتی متر است و هر انگشت او نیز نزدیک به ۵سانتی متر قطر داره دارد.

مرد اوکراینی با بزرگترین دست های دنیا +عکس

مرد اوکراینی با بزرگترین دست های دنیا +عکس

مرد اوکراینی با بزرگترین دست های دنیا +عکس

مرد اوکراینی با بزرگترین دست های دنیا +عکس

مرد اوکراینی با بزرگترین دست های دنیا +عکس

منبع yjc.ir