مرد دیوانه خود را با پوستش آویزان کرد (+عکس)

مرد دیوانه خود را با پوستش آویزان کرد (+عکس)

 

نوعی بیماری در دوران کودکی این مرد باعث شده که وی هیچگونه احساس دردی نداشته باشد.!!!

این مرد که خود را پادشاه درد می نامد توانسته برای مدت 8 ساعت و 51 ثانیه با هشت قلاب و از پوستش خود را آویزان کند و رکورد جهانی را به نام خود ثبت نماید.

گفتنی است نوعی بیماری در دوران کودکی اش باعث شده که وی هیچگونه احساس دردی نداشته باشد علاوه بر آنکه او از لحاظ ذهنی خود را بسیار مقاوم کرده است.

 

 مرد دیوانه خود را با پوستش آویزان کرد (+عکس)