مرد معلول با پاهای مصنوعی قله اورست را فتح کرد + عکس

مرد معلول با پاهای مصنوعی قله اورست را فتح کرد + عکس

اگر فکر می کنید فتح قله اورست بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد پس جالب است در مورد مردی که با پاهای مصنوعی این قله را فتح کرده است آشنا شوید.

 

یک مرد معلول چینی، قله «اورست» را فتح و نامش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد . «شیا بوآ» 61 ساله که بخاطر بیماری سرطان هر دو پای خود را از دست داده، بعد از سه بار صعود ناموفق، بار چهارم توانست با پاهای مصنوعی بلندترین قله جهان را فتح  و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.

مرد معلول با پاهای مصنوعی قله اورست را فتح کرد + عکس

مرد چینی

مرد معلول با پاهای مصنوعی قله اورست را فتح کرد + عکس

عکس های مرد چینی

مرد معلول با پاهای مصنوعی قله اورست را فتح کرد + عکس

عکس های پای مصنوعی

مرد معلول با پاهای مصنوعی قله اورست را فتح کرد + عکس

عکس های دیدنی

مرد معلول با پاهای مصنوعی قله اورست را فتح کرد + عکس

فتح قله اورست

مرد معلول با پاهای مصنوعی قله اورست را فتح کرد + عکس