مرد ها مثل چی هستند ؟

مردها مثل « مخلوط كن » هستند
. در هر خانه یكی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد

: مردها مثل « آگهی بازرگانی » هستند
. حتی یك كلمه از چیزهائی را كه میگویند نمیتوان باور كرد

: مردها مثل « كامپیوتر » هستند
. كاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند

: مردها مثل « سیمان » هستند
. وقتی جائی پهنشان میكنی باید با كلنگ آنها را از جا بكنی

: مردها مثل « طالع بینی مجلات » هستند
. همیشه به شما میگویند كه چه بكنید و معمولاً اشتباه می گویند

: مردها مثل « جای پارك » هستند
خوب هایشان قبلا” اشغال شده و آنهائی كه باقی مانده اند یا كوچك هستند یا جلوی درب منزل مردم

: مردها مثل « پاپ كورن » ( ذرت بو داده ) هستند
. بامزه هستند ولی جای غذا را نمی گیرند

: مردها مثل « باران بهاری » هستند
. هیچوقت نمیدانید كی می آیند ، چقدر ادامه دارد و كی قطع میشود

: مردها مثل « پیكان دست دوم » هستند
. ارزان هستند و غیر قابل اطمینان

: مردها مثل « موز » هستند
. هرچه پیرتر میشوند وارفته تر میشوند

: مردها مثل « نوزاد » هستند
در اولین نگاه شیرین و با مزه هستند اما خیلی زود از تمیز كردن و مراقبت از آنها خسته می شوید

پایگاه فرهنگی هنری تکناز