مسن ترین نام ثبت شده در سرشماری کشور

مسن ترین نام ثبت شده در سرشماری کشور

با پیرترین انسان زنده در کشور ایران آشنا شوید

 

این مرد با توجه به سنی که دارد مسن ترین فرد شناخته شده در آمارگیری سرشماری کشور است.

 

احمد صوفی متولد ۱۲۶۰ و مسن ترین فرد سرشماری شده کشور با ۱۳۵ سال سن در سقز زندگی می کند.

مسن ترین نام ثبت شده در سرشماری کشور

مسن ترین فرد در ایران