مشكلات دیسك در گردن

مجموعه : پزشکی و سلامت
مشكلات دیسك در گردن

دیسك ها در گردن نیز می توانند دچار بیرون زدگی شوند، گرچه نسبت به دیسكهای كمر، احتمال آن كمتر می باشد.

 

گردن شدیداً سفت میشود و درد ممكن است به بازوها انتشار یابد.

 

✅ مطالب مشابه : مشكلات گردن

مشكلات دیسك در گردن

قدرت، حس و رفلكس ها در بازو ممكن است از بین بروند.

 

در اكثر موارد، با انجام استراحت، مصرف داروهای مسكن و در صورت لزوم كشش گردن واستفاده كوتاه مدت از گردن بند طبی، این دردها از بین خواهند رفت.

 

 مطالب مشابه : دیسک کمر

مشكلات دیسك در گردن

انجام فیزیوتراپی برای قوی تر كردن عضلات گردن نیز موثر و مفید میباشد.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز