مشکل جوامع امروزی !! + عکس طنز

مشکل جوامع امروزی !! + عکس طنز
مشکل بیشتر جوامع پیشرفته مشکل تنبلی و تن پروری میباشد. اکثر مواقع حاظر نیستیم حتی کوتاه ترین مسیر را پیاده برویم. ( یکی از دلایل کوتاه شدن طول عمر ابزارهای جابجای مانند اتومبیل میباشد )
 
 
مشکل جوامع امروزی !! + عکس طنز
 
 
 
برچسب‌ها: