مطالبی در رابطه با روابط

مطالبی در رابطه با روابط

 

1-این وظیفه شماست که به شریک خود یاد دهید که چگونه با شما رفتار کنید.

2-ارتباط به مفهوم صحبت کردن نیست. به معنی اشتراک و تسهیم است.

3-در رابطه سخاوت مربوط به پول و مادیات نیست بلکه بیشتر عشق و مهرورزی است.

4-رفتاری که دیگران با شما دارند بندرت به خود شما مربوط بوده و بیشتر به گذشته حل و فصل نشده  خود آنها مربوط است. به دل نگیرید.

5-تا زمانی که گذشته خود را حل و فصل نکرده  و با آن کنار نیامده باشید، آزادی بهره گیری از آینده را نخواهید داشت.

6-تا زمانی که به اندازه کافی خود را دوست نداشته باشید تا نیازهایتان را شخصا برطرف کنید، هیچ کس دیگری این کار را برای شما انجام نخواهد داد.

7-چنانچه شما احساس پوچی و تهی بودن میکنید، وارد شدن به یک رابطه به حتم این احساس شما را دو چندان خواهد کرد.

8-صمیمیت جنسی با جذابیت رابطه چندانی ندارد، بلکه عمدتا به صمیمیت عاطفی و اعتماد مربوط است.

9-هرگاه شریک شما مرتبا میگوید:”من هیچ تقصیری ندارم، تمام مشکلات ما تقصیر توست” از وی جدا گردید.

10-حتی اگر کسی عاشق شما باشد، در وهله اول به بدنبال منافع خود میباشد.

11-حمایت مالی مردان موجب سلب اعتماد بنفس و عزت نفس شان میگردد، در عوض از لحاظ معنوی و روحیه ای آنان را پشتیبانی کنید.

12-بهترین روابط شراکتها هستند.

13- هرگاه درخواست کنید، غالب اوقات دریافت خواهید کرد.

14- هرگاه شریک شما گفت که می خواهد تغییر و رشد کند، وی را امتحان نکنید. بلکه وی را حمایت کنید.

15-شما دیگران نیستید، بنابراین رابطه شما نیز نباید  مانند دیگران باشد.

16- تا زمانی که خود و شریکتان را با دیگران مقایسه میکنید، انتظار توفیق و کامیابی در رابطه را نیز نداشته باشید.

 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

 

مطالبی در رابطه با روابط