مطالب جالب و خواندنی 3

مطالب جالب و خواندنی

می گوید دل ما تنگ است برای خودمان که دیگر نیست

می گوید اگر دیدیش سلام ما را هم به او برسانید

بگویید بس دلتنگ و بی قراریم

اما رویی برای دیدنش نداریم

آنقدر که از سنگیم

می گوید اگر دیدید سلام ما را هم به او برسانید

اما مپرسید که به کجا رفته است

چون ما خودمان او را در پسِ کوچه به انتظار گذاشته ایم

می گوید اگر آدرسی از ما خواست

بگویید همچنان در پس همان کوچه ایم

بگویید او از ما شتاب گرفته است

بگویید برگردد که ما بی او به هیچ جا نرسیده ایم

 

مطالب جالب و خواندنی

شمیم زندگی من !

اگر روزی دلت از بی مهری روزگار به تنگ آمد ،

اگر روزی قلب مهربانت را شکستند ،

اگر وقتی هیچ مأمنی برای پناه بردن نیافتی ،

اگر در هیچ لبخندی آرامش پیدا نکردی ….

اگر دلتنگی های روزگار تو را مورد هجوم قرار داد

به قلبت رجوع کن ، که آرامش و سلامت و ملجأ آرزوهای توست .

به قلبت رجوع کن که بهترین همراه را در راه های پر تلاطم وجودت ،

منتظر شنیدن دلتنگی های خود خواهی دید،

تو فقط به سویش برو …

بگذار او با تو سخن بگوید …

تو با ذره ذره جانت به صدای مهربانش گوش بسپار… آرامش می یابی.

از مصاحبت با او دلتنگی را فراموش می کنی و در آغوشش آرام می گیری .

با او صحبت کن که بهترین راز دار توست

با او که هرگز تو را تنها نخواهد گذاشت .

به او پناه ببر که هرگز تو را سرزنش نخواهد کرد .

با او باش که او همواره با توست

و تو را با تمام وجود ، آنگونه که هستی خواهد پذیرفت .

 

 
مطالب جالب و خواندنی

 

شمیم زندگی من !

اگر روزی دلت از بی مهری روزگار به تنگ آمد ،

اگر روزی قلب مهربانت را شکستند ،

اگر وقتی هیچ مأمنی برای پناه بردن نیافتی ،

اگر در هیچ لبخندی آرامش پیدا نکردی ….

اگر دلتنگی های روزگار تو را مورد هجوم قرار داد

به قلبت رجوع کن ، که آرامش و سلامت و ملجأ آرزوهای توست .

به قلبت رجوع کن که بهترین همراه را در راه های پر تلاطم وجودت ،

منتظر شنیدن دلتنگی های خود خواهی دید،

تو فقط به سویش برو …

بگذار او با تو سخن بگوید …

تو با ذره ذره جانت به صدای مهربانش گوش بسپار… آرامش می یابی.

از مصاحبت با او دلتنگی را فراموش می کنی و در آغوشش آرام می گیری .

با او صحبت کن که بهترین راز دار توست

با او که هرگز تو را تنها نخواهد گذاشت .

به او پناه ببر که هرگز تو را سرزنش نخواهد کرد .

با او باش که او همواره با توست

و تو را با تمام وجود ، آنگونه که هستی خواهد پذیرفت .

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز