معجزه دوستت دارم این خانم را زنده کرد !+ عکس

معجزه دوستت دارم این خانم را زنده کرد !+ عکس
این زن زمانیكه جمله دوستت دارم را از همسرش شنید به زندگی بازگشت .

به گزارش تکناز یك زن امریكایی كه به دلیل حمله قلبی در گذشته بود با بازگشتش به زندگی بعد از 45 دقیقه مرگ مغزی پزشكان و خانواده اش را شوكه كرد.

خانواده لورا بیلی زمانیكه دیدند سه ساعت تلاش تیم پزشكی برای احیای وی نتیجه بخش نبوده ناامید شدند و دور تخت وی جمع شدند تا برای همیشه با او خداحافظی كنند چرا كه به گفته پزشكان این زن 49 ساله مرده بود.

بعد از گذشت 45 دقیقه از این حالت حزن و اندوه شوهر ناامید این زن با اشك برای آخرین بار جمله دوستت دارم را در گوش وی زمزمه كرد و بعد از آن بود كه رنگ خانم لورا شروع به تغییر كرد. پلك چشمانش حركت كرد و دست دخترش را به آهستگی فشرد.

خانواده مضطرب وی تا دیدن این صحنه سریعا دكترها را خبر كردند و بعد از معاینات معلوم شد وی به دنیا برگشته است و به همین دلیل به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد. دكترها میگویند: این چیزی شبیه معجزه است و خیلی كم اتفاق می افتد كسی در این شرایط دوباره به زندگی بازگردد.

این گونه وقایع جای بس تامل در زندگی ما دارد …