معرفی رنگ سال 2017 – 96

معرفی رنگ سال 2017 – 96

رنگ سال 2017 – 96 چه می باشد؟

 

هر سال رنگ مخصوص به خود را دارد که مد می شود و بسیاری از چیزهای مختلف در زندگی مردم بر اساس این رنگ ها انتخاب می شوند.

 

این رنگ تداعی کننده ی اولین روز بهار و زمانی است که طبیعت دوباره زنده و تجدید می شود، نمونه ای از شکوفایی شاخ و برگ و سرسبزی بوده در این زمان می توانید از خانه خارج شوید و با یک نفس عمیق اکسیژن تازه دریافت کنید و تقویت شوید.

 

رنگ سبز در طبیعت خنثی است، بیشتر مردم در زندگی مدرن غوطه ور شده اند حالا وقت آن رسیده تا دوباره به جهان طبیعی بازگردند. شما می توانید این طیف رنگ را برای مد و فشن، طرح های معماری، شیوه زندگی و حتی طراحی انتخاب کنید.

معرفی رنگ سال 2017 – 96

رنگ سال