معرفی موسسه حامی کودک سرطانی ( محک )

مجموعه : مجله خبری
معرفی موسسه حامی کودک سرطانی ( محک )

شاید برای یک فرد سالم بیماری خیلی مفهوم نداشته باشه! اما همه ما وقتی یک سرماخوردگی ساده می گیرم که مطمئن هم هستیم درمان میشه خیلی عذاب می کشیم.

حالا تصور یک بیمار سرطانی آن هم در سن زیر ۱۰ سال را کنید! نه امید نه پول و نه دست محبت!

ما ایرانی هستیم و همنوع دوست… تحت هیچ شرایطی هم نباید تغییر کنیم! ما ایرانی هستیم و صرفنظر از شرایطی که خود داریم مدعی هستیم ملتی با فرهنگ و اصیلیم!

شاید یک کمک حداقلی ما در کنار هم بتواند جان یک انسان را نجات دهید. برای کمک از طریق آنلاین کافی است  به سایت موسسه محک و یا بانک سامان و پارسیان مراجعه نمایید.

آدرس سایت محک : http://www.mahak-charity.org/main.php